Kiss Márton

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
kiss.marton [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1. Települési zöldfelületek klimatológiai vonatkozású ökoszisztéma-szolgáltatásainak értékelése.
A városi zöldfelületek által biztosított ökoszisztéma-szolgáltatások, mivel a legnagyobb népsűrűségű területeken helyezkednek el, ezért kiemelkedő szerepűek az emberi jóllétben. Ez különösen igaz a települések megváltozott klimatikus viszonyaival kapcsolatos szolgáltatásokra. Munkámban terepi fakataszterek adatai alapján végzem a szén- és szennyezőanyag-megkötés, valamint lefolyásmérséklés biofizikai értékelését, elsősorban az i-Tree Eco modell alkalmazásával. Terepi méréssorozatokban vizsgálom a városi fék hőstressz-mérséklő hatásának tényezőit (az egyes tényezők súlyát a szolgáltatás létrejöttében). A fenti szolgáltatások települési léptékű térképezésének módszertani fejlesztését vezetem a magyarországi nemzeti ökoszisztémaszolgáltatás-értékelési projektjében.

2. Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének koncepcionális kérdései, modell-alapú értékelés
Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének széleskörű alkalmazása szükségessé teszi az egyszerű, jól elérhető alapadatokból kiinduló vizsgálati módszerek fejlesztését. Ez egy olyan szisztematikus modellegyszerűsítési folyamatot jelent, melyben az egyes szolgáltatások specifikus, szaktudományos modelljei alapján, az adott szolgáltatások szakértőinek bevonásával alkotunk térképezési és értékelési eljárásokat. Ezt a munkát elsősorban városi ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatban végzem, nemzetközi együttműködésben.

3. Geoökológiai elemzések alföldi tájtípusokban
Az Alföld területhasználati problémáinak jelentős része hidrológiai vonatkozású, a szárazodással (aszály) vagy éppen időszakos víztöbblettel (belvíz, árvíz) kapcsolatos. A legmegfelelőbb területhasználat kialakításában segíthet az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése. Ebben a tágabb tematikai keretben elsősorban ártéri erdők szénmegkötésének modellezésével foglalkozom, a CO2Fix modell alkalmazásával.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
városi zöldfelületek, ökoszisztéma szolgáltatások
Válogatott publikációk:

2018

Erdős L., Ambarlı D., Anenkhonov O. A., Bátori Z., Cserhalmi D., Kiss M., Kröel-Dulay Gy., Liu H., Magnes M., Molnár Zs., Naqinezhad A., Semenishchenkov Y. A., Tölgyesi Cs., Török P. (2018): The edge of two worlds: A new review and synthesis on Eurasian forest-steppes. Applied Vegetation Science doi: 10.1111/avsc.12382

2016

Takács, Ágnes, Márton Kiss, Angela Hof, Eszter Tanács, Ágnes Gulyás, Noémi Kántor (2016): Microclimate modification by urban shade trees – an integrated approach to aid ecosystem service based decision-making Procedia Environmental Sciences 32: 97-109.