Kövendi-Jakó Anna, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
kovendi-jako.anna [at] ecolres.hu
+36 28 360-122/152
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1)Természetközeli élőhely rekonstrukciója a nyíregyházi LEGO gyár területén
Célunk nyílt homoki tölgyesekkel mozaikoló nyílt és zárt homoki gyepek létrehozása a nyíregyházi gyár területén. Kutatásunk során a különböző magbeviteli módszerek és fásítási technikák eredményességét vizsgáljuk.

2) Magok minőségének a szerepe a gyeprestaurációban
Kutatásunk célja a magminőség in situ megtelepedésre gyakorolt hatásának vizsgálata a gyeprestauráció során. Ennek során a kísérletes csíráztatás és terepi megtelepedés összefüggését, valamint a rövid-távú magtárolás terepi túlélésre gyakorolt hatását vizsgáljuk. Célunk továbbá különböző növényi tulajdonságok tesztelése restaurációs célú telepítési határok megállapításához.

3) A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben
Kutatásunk során különböző faállományú őrségi erdők moha propagulum bankját vizsgáljuk, és vetjük össze ugyanazon területek felszíni mohavegetációjának fajgazdagságával, faji összetételével és tömegviszonyaival. Arra keressük a választ, hogy a vizsgált erdők jellemzői (fafaj-összetétel, szerkezet, mikroklíma, talaj és avarviszonyok, táji és történeti változók) milyen mértékben határozzák meg a moha diaspóra bank tömegességét, faji-összetételét.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
restaurációs ökológia, városi-ipari gyeprestauráció, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank
Válogatott publikációk:

2019

Katalin Török, Ferenc Horváth, Anna Kövendi-Jakó, Melinda Halassy, János Bölöni, Katalin Szitár (2019): Meeting Aichi Target 15: Efforts and further needs of ecological restoration in Hungary Biological Conservation 235: pp. 128–135.
Kövendi‐Jakó A, Halassy M, Csecserits A, Hülber K, Szitár K, Wrbka T & Török K (2019): Three years of vegetation development worth 30 years of secondary succession in urban‐industrial grassland restoration. Applied Vegetation Science 22: 138-149.

2018

Katalin Török, Anikó Csecserits, Imelda Somodi, Anna Kövendi-Jakó, Krisztián Halász, Tamás Rédei, Melinda Halassy (2018): Restoration prioritization for industrial area applying multiple potential natural vegetation modeling Restoration Ecology 26: 476-488.

2017

Kövendi-Jakó A, Csecserits A, Halassy M, Halász K, Szitár K, Török K (2017): Relationship of germination and establishment for twelve plant species in restored dry grassland APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15:(4) pp. 227-239.

2016

Anna Kövendi-Jakó, Sára Márialigeti, András Bidló and Péter Ódor (2016): Environmental drivers of the bryophyte propagule bank and its comparison with forest-floor assemblage in Central European temperate mixed forests Journal of Bryology 38(2): 118-126.