ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Terresztris ökoszisztémák közösségi ökológiai, populációbiológiai, taxonómiai és természetvédelmi biológiai kutatása.

Közösségek ökoszisztéma szolgáltatásainak vizsgálata: pollináció, biológiai kontroll, lebontás. Növények és gombák taxonómiai, kemotaxonómiai és hatóanyag produkcióra irányuló vizsgálata. A vegetáció földrajzi léptékű vizsgálata és modellezése, társulási szabályok feltárása növényi tulajdonságok alapján. Természetes erdődinamikai folyamatok, valamint az erdőkezelés erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásának vizsgálata. Gyepek és parlagok működésének, mintázatainak és szerkezetének kutatása. A hagyományos ökológiai tudás tájjal, növényzettel, élőhelyekkel és a hagyományos tájhasználattal kapcsolatos kutatása a Kárpát-medencében. Degradált élőhelyek helyreállításának kutatása a hagyományos használatra és a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva. A klímaváltozás és a tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásainak vizsgálata a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Munkatársak: 
Arany Ildikó, tudományos segédmunkatárs
Aszalós Réka, PhD, tudományos munkatárs
Báldi András, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Bartha Sándor, PhD, tudományos tanácsadó
Batáry Péter, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Bede Ádám, PhD, tudományos munkatárs
Bede-Fazekas Ákos, PhD, tudományos munkatárs
Biró Bernadett, együttműködő kutató (külsős)
Biró Marianna, PhD, tudományos munkatárs
Bölöni János, PhD, tudományos munkatárs
Csákvári Edina, tudományos segédmunkatárs
Csecserits Anikó, PhD, tudományos munkatárs
Csete Ákos Kristóf, tudományos segédmunkatárs
Csősz Sándor, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Canal, David, tudományos munkatárs
Deák Balázs, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Demeter Imre, tudományos segédmunkatárs
Demeter László, tudományos segédmunkatárs
Erdős László, PhD, tudományos munkatárs
Farkas Edit, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Frank Tamás, intézeti mérnök
Gallé Róbert, PhD, tudományos főmunkatárs
Godó Laura, tudományos segédmunkatárs
Halassy Melinda, PhD, tudományos főmunkatárs
Jablonszky Mónika, tudományos munkatárs
Kalóczkai Ágnes, PhD, tudományos munkatárs
Kelemen András, PhD, tudományos munkatárs
Kertész Miklós, PhD, tudományos főmunkatárs
Kiss Márton, tudományos munkatárs
Kiss Réka, PhD, tudományos munkatárs
Kopena Renáta, PhD, tudományos munkatárs
Korányi Dávid, PhD, tudományos munkatárs
Kovács Bence, PhD, tudományos munkatárs
Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD, tudományos főmunkatárs
Krenhardt Katalin, tudományos segédmunkatárs
Kröel-Dulay György, PhD, tudományos főmunkatárs
Kuli-Révész Kitti, tudományos segédmunkatárs
Lakatos Tamás, tudományos segédmunkatárs
Lelleiné Kovács Eszter, PhD, tudományos munkatárs
Lengyel Attila, PhD, tudományos munkatárs
Lukács Katalin, tudományos segédmunkatárs
Mojzes Andrea, PhD, tudományos munkatárs
Molnár Zsolt, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Nagy Gergely, tudományos segédmunkatárs
Németh Csaba, PhD, intézeti mérnök
Ódor Péter, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Öllerer Kinga, PhD, tudományos munkatárs
Ónodi Gábor, PhD (botanikus), tudományos munkatárs
Orbán Ildikó, tudományos segédmunkatárs
Piross Imre Sándor, tudományos segédmunkatárs
Rádai Zoltán, PhD, tudományos segédmunkatárs
Raoul Pellaton, tudományos segédmunkatárs
Rédei Tamás, tudományos munkatárs
Riho Marja, PhD, tudományos munkatárs
Sáradi Nóra, tudományos segédmunkatárs
Soltész Zoltán, PhD, tudományos munkatárs
Somodi Imelda, PhD, tudományos főmunkatárs
Süle Gabriella, tudományos segédmunkatárs
Szabó Ágota, tudományos segédmunkatárs
Szabó Borbála, PhD, tudományos munkatárs
Szabó Eszter Lilla, tudományos segédmunkatárs
Szentiványi Tamara, PhD, tudományos munkatárs
Szigeti Viktor, tudományos munkatárs
Szitár Katalin, PhD, tudományos munkatárs
Tanács Eszter, PhD, tudományos munkatárs
Tinya Flóra, PhD, tudományos munkatárs
Torma Attila, PhD, tudományos munkatárs
Török Edina, PhD, tudományos munkatárs
Török Katalin, PhD, tudományos főmunkatárs
Ulicsni Viktor, PhD, tudományos segédmunkatárs
Vajna Flóra, tudományos segédmunkatárs
Valkó Orsolya, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Vári Ágnes, PhD, tudományos munkatárs
Veres Katalin, tudományos segédmunkatárs
Zimmermann Zita, tudományos segédmunkatárs
Zsebők Sándor, PhD, tudományos munkatárs

1

Berki Boglárka, PhD hallgató (külsős)
Cevallos, David, PhD hallgató (külsős)
Hardeep Kaur, PhD hallgató (külsős)
József Júlia, PhD hallgató (külsős)
Juhász Erika Mária, tudományos segédmunkatárs
Lepesi Nikolett, PhD hallgató (külsős)
Paolinelli, Bruna, PhD hallgató (külsős)
Vörös Márton, PhD hallgató (külsős)

3

Gallé-Szpisjak Nikolett, mérnök-biológus
Kabai Melinda, asszisztens
Kolonics Bernadett, asszisztens
Koszta Csaba, mérnök-biológus
Palotás Brigitta, asszisztens
Ribai Richárdné, asszisztens
Schrett Andrea, asszisztens
Somay László, mérnök-biológus
Szabó Krisztina, asszisztens
Tolnay Dolly, asszisztens
Tóthné Nagy Adrienn, igazgatói ügyvivő
Vadkerti Sándorné, asszisztens
Zsembery Zita, térinformatikus

6

Bereczki Krisztina, GYED, GYES
Engel Rita Ph.D., GYED, GYES
Varga Nóra, tudományos segédmunkatárs