Tanulmányok

2021

Mihók B., Fekete M., Frankó L., Martos T., Pataki Gy., Sallay V., Báldi A. (2021): Természet és lelki egészség. ELKH Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót - Budapest

Mihók és mtsai (2021): Természet és lelki egészség

Csákvári Edina, Fabók Veronika és Báldi András (2021): Út a fenntarthatóság felé: Ökológiai kihívások. Szakértői tanulmány - vezetői összefoglaló

Út a fenntarthatóság felé: Ökológiai kihívások
2019

"Kiszáradt keményfás ligeterdő, sziki tölgyes szegélyek és facsoportok, kocsordos rétsztyepp és szolonyec szikes tisztások, nádas, sásos mocsarak és újra erdősödő fáslegelő alkotnak itt egyedülállóan gazdag és változatos tájat – ez egyik természetvédelmi „szentély” területünk. Az ősi sziki erdőssztyepp
erdő részben a korai holocénben alakulhatott ki, ezért növényföldrajzi és fejlődéstörténeti reliktum"

Erdőrezervátum Füzetek: Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, 2019

A kutatás és tanulmány tárgya a hazai természeti környezet és azon belül kiemelten az ökoszisztémák lehetséges változásainak feltérképezése a még belátható jövőn belül, 2050 időhorizontján. E lehetséges változásokból kibonthatóak a hazai társadalom számára várhatóan hasznosítható eredményeket hozó ökológiai kutatási feladatok.

Környezeti jövőkutatás – Magyarország 2050
2018

Nyolcvan éve fogalmazta meg Soó Rezső, a Debreceni Tudományegyetem professzora: "Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …". A Fényi-erdő az Alföld és Magyarország páratlanul értékes maradványerdeje …

Erdőrezervátum Füzetek: A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban
2016

Megjelent az MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmánykötet sorozatának harmadik kötete: Bede-Fazekas Ákos, Sántha Eszter, Bubics Benedek, Kubik Emese Flóra, Kenyeres Dóra, Kocsis Klára, Major Imola, Tihanyi Barbara és Somodi Imelda: Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához

Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához

Oldalak