Kutatócsoportok

A biológiai sokféleség megőrzésének leghatékonyabb módja a fajok élőhelyükön történő védelme. Ahogy pusztulnak az élőhelyek, egyre nagyobb a jelentősége ...

Kutatásaink fókuszában az éghajlat- és tájhasználat-változás, valamint a biológiai invázió hatásának dokumentálása, modellezése és előrejelzése áll.

Az erdők biodiverzitását, faji és funkcionális szerkezetét, mintázatait, történetét, dinamikáját és működését kutatjuk, elsősorban a Kárpát-medencében.

A kutatócsoport az állati viselkedés evolúciós és ökológiai vonatkozásait tanulmányozza.

Hagyományos tájhasználat, ökológiai emlékezet és hagyományos ökológiai tudás kutatása a Kárpát-medence magyar nyelvterületein

A klímaváltozás és tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásait vizsgáljuk a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Célunk a fontosabb ökoszisztéma szolgáltatások ökológiai alapjainak feltárása és európai összefüggésbe helyezése.

Célunk, hogy megértsük: a tájszerkezet komplexitása hogyan befolyásolja az élővilágot és az ökoszisztéma szolgálatatásokat.

Célunk a magok ökológiai rendszerekben betöltött szerepének megismerése, a gyepi ökoszisztémák hosszú távú fenntartása érdekében.

Azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani.

Oldalak